Čísla tísňového volání

telefonní číslo

název složky

v jaké situaci volat

150 Hasičský záchranný sbor ČR Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí.
155 Zdravotnická záchranná služba ČR Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.
158 Policie ČR Jste-li svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu.
156 Obecní (městská) policie Jste-li svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu.
112 Jednotné evropské číslo tísńového volání Určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

 

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

  1. Co se stalo
  2. Kde se to stalo
  3. Své jméno a číslo telefonu, odkud voláte

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.