Přenosné motorové stříkačky pro MH- společný fond

01.08.2012 10:27

 

    Pro letošní rok (2012) se už žádná částka vybírat nebude. Pro příští rok se bude vybírat 1000,-Kč od každého SDH.

OORM dne 26.6.2012 jednohlasně rozhodla, že každé SDH, které se bude účastnit soutěže mládeže pořádané OSH (byť jen jediné) v roce 2013, musí zaplatit na OSH do konce března (tj. nejpozdější termín pro odevzdání členských příspěvků za SDH) 1000,-Kč.

Z této částky se bude tvořit fond, který bude použit na nákup pohonných hmot do motorových stříkaček, dále na jejich údržbu a opravy.

Do fondu se bude přispívat každoročně.

 

 

 

—————

Zpět