Odznaky odborností 2012

28.04.2012 16:34

Dostáváte se k souboru novelizované verze plnění odznaků odborností. Tuto elektronickou verzi bude následovat tištěná podoba a výukový CD-ROM. Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/vzdelavaci-system.pdf Premiérově jsou zavedeny „odborky“ preventista-junior a strojník-junior, novou podobu získal cvičitel, instruktor a velitel. V návaznosti na novelizaci pnění odznaků odborností budou upraveny přílohy k členskému průkazu mladého hasiče, byl zahájen tisk odznaků v podobě samolepek, tak aby je bylo možné vylepovat do příloh.

 

Zveřejněné texty jsou pracovní, omluvte proto případné chyby. Konečná verze bude zveřejněna po závěrečných kontrolách a korekturách před tiskem.

Jednotlivé texty ke stažení:

 www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/preventista-junior.pdf   PREVENTISTA JUNIOR

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/strojnik-junior.pdf         STROJNÍK JUNIOR

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/preventista.pdf             PREVENTISTA

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/strojnik.pdf                   STROJNÍK

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/kronikar.pdf                   KRONIKÁŘ

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/cvicitel.pdf                     CVIČITEL

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/velitel.pdf                       VELITEL

www.dh.cz/dokumenty/mladez/odborky/instruktor.pdf                  INSTRUKTOR

—————

Zpět